Bireysel Kullanıcı Sözleşmesi

KÖTÜÇIKTI.COM KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Kötüçıktı.com (kotucikti.com, kotucikti.com.tr) web sitesi üzerinde bulunan platforma kayıtlı kullanıcı/üye olarak erişiminizden ve platformu kullanmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Web sitesi üzerinde bulunan bu platforma erişerek ve web sitesini kullanarak aşağıda belirtilen şartlar ve hükümleri kabul etmiş ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü olursunuz.

Kötüçıktı.com sözleşme üzerinde değişiklikler yapabilir ve en güncel halini sitede yayınladığı an itibariyle yürürlük kazanır. Değişiklik durumunda haberdar olmak için sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmiş olursunuz ve bu değişiklikler sonrasında platforma erişmeye devam ederek de sözleşmeyi kesin olarak kabul etmiş olursunuz.

SÖZLEŞMENİN AMACI

Madde 1

İşbu sözleşmenin amacı,

Kotucikti.com web sitesi sahibi Nuitex A.Ş. ile (Bu sözleşmede bundan böyle KÖTÜÇIKTI.COM olarak anılacaktır.)

KÖTÜÇIKTI.COM platformunu kullanan veya kullanacak olan kayıtlı kullanıcı/üye (Bu sözleşmede bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır.) arasında, platformun kullanımı sırasında yürürlükte olacak şart, koşul, hüküm ve gereksinimlerin kapsamlarını belirlemek ve bağlayıcılıkları ile yürürlüklerini sağlamaktır.

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

Madde 2

KÖTÜÇIKTI.COM web sitesi üzerinden internet aracılığıyla erişilen şikayet platformu olarak, şikayeti olan kullanıcıların, şikayetçi olduğu şahıs veya firmalarla olan sorunlarını dile getirmesini hedeflemektedir. Bu sözleşmenin kapsamı bu hedefle hareket eden KÖTÜÇIKTI.COM ve web sitesi ile platformu kullanacak olan kullanıcıların bağlı olacağı sözleşme madde ve hükümlerini içermektir. Bu sebeple websitesi üzerinden KÖTÜÇIKTI.COM platformunu kullanan herkes bu sözleşme kapsamındaki hükümlere bağlı olmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

BİREYSEL ÜYELİK VE WEBSİTESİ İLE PLATFORM KULLANIMI HAKKINDAKİ HÜKÜMLER

Madde 3

A- Kayıtlı kullanıcı olmak için istenilen bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Bu işlem tamamlandıktan sonra kayıtlı kullanıcı olunabilmesi için aktivasyon e-postası gönderilecektir. Kullanıcılar, şikayet metinlerinde hakaret, tehdit ya da örf ve adete uygun olmayan söylemleri yayınlamayacağını ve yayından kaldırılabileceğini ve gene bilgilerin eksik veya yanlış olması sebebiyle KÖTÜÇIKTI.COM veya sözleşmede yer almayan şikayete konu metin içinde yer alan  üçüncü bir şahıs veya kurumun uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

B- ÜYE, web sitesi üzerinden platformu kullanırken, kullanım sırasında sağlanan hiçbir hizmetle ilgili, veri veya içeriğin herhangi bir şekilde kullanımı konusunda doğrudan veya dolaylı şikayet konusu hususların giderileceğine dair hiçbir garanti verilmediğini kabul eder. Kullanıcı, Platformun kullanımı sırasında oluşan tüm sorumluluk ve risklerden ÜYE’nin sorumlu olduğunu kabul eder. KÖTÜÇIKTI.COM aracılığıyla yayınlanan ve iletilen tüm bilgi ve içeriğin doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirmek ÜYE’nin sorumluluğudur ve KÖTÜÇIKTI.COM, ÜYELER tarafından oluşturulan içeriğin doğruluğunu kanıtlamak ile yükümlü değildir. ÜYE, şikayetine yönelik şikayetinin asılsız olduğu ya da TCK anlamında suça vücut veren ifadeler varsa, cezai ve hukuki anlamda sorumlu olduğunu kabul eder.

Yazılan içerikleri KÖTÜÇIKTI.COM kurallarına uygun olmaması nedeniyle veya hukuka aykırı olması sebebiyle yayından kaldırılabilir. Kurallara veya hukuka aykırılıklar nedeniyle kullanıcı hesabınız geçici olarak durdurulabilir veya kullanıcı hesabınız kapatılabilir. Bu hususla ilgili diğer tüm haklarımız saklıdır.

C- ÜYE, sistem kullanımı ile bağlantılı olarak;

Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya herhangi bir devletin yasalarını ihlal etmeyeceğini,

Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde ÜYE’nin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir içeriği iletmeyeceğini,

KÖTÜÇIKTI.COM’un sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,

KÖTÜÇIKTI.COM içeriğine KÖTÜÇIKTI.COM görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak KÖTÜÇIKTI.COM içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,

Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

Sistemin iletişim özelliklerini, sistemin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer ÜYE’lerin elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını,

Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

Çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak sistemi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

D- ÜYE, yazdığı şikayetlerden dolayı herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer tüm kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, haksız rekabete yol açacak ibare ve ifadeleri kullanmayacağını aksi halde üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan doğrudan kendisinin sorumlu olacağını, KÖTÜÇIKTI’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, KÖTÜÇIKTI’nın bir zarara uğraması durumunda bu zararları KÖTÜÇIKTI.COM’un ilk talebinde ödeyeceğini, KÖTÜÇIKTI.COM ‘a talepte bulunan tarafla sulh olması için tam yetki verdiğini, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, sulh masrafları gibi tüm masrafları da KÖTÜÇIKTI.COM’un ilk talebinde ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

E- ÜYE; sistem aracılığıyla gönderdiği şikayetlerin, KÖTÜÇIKTI.COM tarafından, yürürlükteki mevzuat, örf ve adetler, genel ahlak ve Türk dilinin kuralları açısından kontrol edileceğini ve şikayetlerin içeriğinde gerektiğinde değişiklik yapılacağını, yapılan bu değişiklikler sebebiyle herhangi bir tazmin veya benzeri talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

F- ÜYE, KÖTÜÇIKTI.COM’un sistemi aracılığıyla ilettiği şikayetlerle ilgili olarak KÖTÜÇIKTI.COM’un herhangi bir şekilde şikayeti çözme yükümlülüğünün ve garantisinin olmadığını, çözülmeyen şikayetler veya iletilen şikayetlere konu olaylar sonucu uğranan zararlar sebebiyle KÖTÜÇIKTI.COM’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

G- ÜYE, KÖTÜÇIKTI.COM’un bülten, ürün, hizmet, kampanya, tebliğ, içerik, rapor ve her türlü bilgilendirme için göndereceği sms ve epostaları almayı kabul eder.

KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 4

Şifrenin korunması ve gizli tutulması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı bilgilerinin kendisi veya 3.şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak problemlerden üyenin kendisi tam sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin hileli bir yolla kullanıldığını fark eden üyeler (bireysel-kurumsal) durumu derhal KÖTÜÇIKTI.COM site yönetimine bildirmekle yükümlüdür. Bildirim işlemi, kullanıcı bilgilerinin kullanılmasından doğan sorumlulukların sona erdiği anlamına gelmez. KÖTÜÇIKTI.COM sitesine kayıt olan her üyenin kayıt formunda verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Bu bilgilerin eksik, hatalı veya sahte oldukları belirlenir ise, üyelik iptal veya bloke edilir ve KÖTÜÇIKTI.COM site hizmetlerinin kullanılması engellenir.

Kurumsal ve bireysel üye, üyeliğini ve KÖTÜÇIKTI.COM sistemini, hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye, başkalarının KÖTÜÇIKTI.COM üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz ve yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder.

Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak KÖTÜÇIKTI.COM kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, Kurumsal Üye ve/veya Üyeler hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır.

KÖTÜÇIKTI.COM’UN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

Madde 5

KÖTÜÇIKTI.COM hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

A- KÖTÜÇIKTI.COM, sistemin kullanılmasından veya kullanılmamasından, KÖTÜÇIKTI.COM üzerinden sağlanan veya kopyalanan herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) KÖTÜÇIKTI.COM veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

B- KÖTÜÇIKTI.COM, KÖTÜÇIKTI.COM içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya KÖTÜÇIKTI.COM yoluyla gönderilen her türlü yazı, materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

C- ÜYE tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve sisteme erişim ve kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. ÜYE’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten kendisi sorumludur.

D- ÜYE, sisteme erişimi ve kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. KÖTÜÇIKTI.COM hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

E- KÖTÜÇIKTI.COM, ÜYE’nin hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş, ÜYE veya sistem bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

F- KÖTÜÇIKTI.COM kullanıcıların www.kotucikti.com sitesi üzerinden ilettikleri ve bizzat doldurdukları bireysel üyelik formunda bildirmiş oldukları kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler; ad soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır. KÖTÜÇIKTI.COM, işbu Gizlilik Politikası'nda tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Ancak; KÖTÜÇIKTI.COM, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak ve yapılan şikayetlere çözüm bulmak amacıyla, firmalarla paylaşabilecektir.

G- KÖTÜÇIKTI.COM, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. KÖTÜÇIKTI.COM, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.kotucikti.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, KÖTÜÇIKTI.COM bir sorumluluğu olmayacaktır.

H- KÖTÜÇIKTI.COM, kullanıcılara ve kullanıcıların www.kotucikti.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

www.kotucikti.com sitesinin kullanımına ilişkin bilgiler KÖTÜÇIKTI.COM tarafından saklanmakla beraber, bilgiler 3. Şahıs ve diğer üyelerle ancak izin verilmesi halinde paylaşılacaktır. Bilgilerin anonimleştirilmek şartıyla KÖTÜÇIKTI tarafından kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması ise her zaman mümkündür.

I- KÖTÜÇIKTI.COM’da bulunduğunuz süre boyunca 'cookie' olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve kullanıcıları ve ziyaretçileri tekrar tanımak için kullanılabilir. Bu konuda daha fazla bilgiyi http://en.wikipedia.org/wiki/http_cookie ve http://tr.wikipedia.org/wiki/çerez adreslerinden edinebilirsiniz. (Verilen linklerden ulaşacağınız içeriğin güvenilirliğine ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.)

J- Siteye kaydolma esnasında ve kullanım süresince kullanıcılardan doğrudan talep edilen (haberli) veya siteyi kullanım esnasında yapılan işlemlerin otomatik olarak kaydedilmesi (habersiz) şeklinde kullanıcılardan toplanılan her türlü veriyi KÖTÜÇIKTI.COM’un süre sınırı olmaksızın saklama, işleme ve kullanma hakkı bulunmaktadır. Ancak bu sözleşmede aksi belirtilen durumlar saklıdır. Kullanıcılardan toplanılan veriler gizli tutulmaktadır. Bu veriler siteyi geliştirme çalışmalarında kullanılabilecek, kullanıcı anonimliği korunarak istatistiki veri olarak kullanılabilecek ve yine anonimlik korunmak şartıyla üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

K- Sitede oluşturulan/yayınlanan içeriklerin telif hakları kullanıcılara aittir. Bu nedenle sitede yayınlanan içerikleri (entryleri) kullanıcılar ticari maksatla dahi dilediği şekilde derleyip, kullanabilir. Ancak yayında olan içeriklerin internet üzerinde başka bir sitede daha yayınlanması halinde KÖTÜÇIKTI.COM’a aktif link verilmesi gerekmektedir.

L- Telif hakları kulanıcılara ait olmakla birlikte, yayınlanan tüm içerik için KÖTÜÇIKTI.COM’a çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklar kullanıcılar/üyeler tarafından hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) verilmektedir. Oluşturulan içerikler sitede yayında olduğu müddetçe KÖTÜÇIKTI.COM bu içerikleri başta kendi sitesinde olmak üzere, uygun gördüğü bütün ortamlarda kendi kullanımında olan markalar altında ve/veya diğer internet sitelerinde ticari amaçla kullanma hakkına sahip olacaktır. Bunun engellenebilmesi için kullanıcının içeriği silmesi ya da hesabı kapatması gerekmektedir. Ancak bu fiiller sadece ileriye dönük hüküm ifade etmekte olup, daha önce yapılmış çalışmalardan/içeriklerden entrylerin çıkarılması, telif ücreti talep etme ve benzeri bir hak vermeyecektir. Daha önce yapılmış çalışmaların yeniden basımı veya yayını da bu nedenle her zaman mümkündür.

M- Sitede yayınlanan içeriğin kullanıcıya ait olduğu veya fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde kullanma hakkının olduğu kabul edilir. Kullanıcıya ait olmayan içeriğin ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunulması şartıyla yayınlanması mümkündür. Aksi halde kullanıcı/üye KÖTÜÇIKTI.COM’un uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

Madde 6

İnternetin küresel doğasının farkında olarak ÜYE; internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. ÜYE, özellikle de Türkiye’deki veya ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE ÜYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Madde 7

KÖTÜÇIKTI.COM yoluyla varsa ÜYE’nin ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi, teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak ÜYE’nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca ÜYE ile 3. kişi arasındadır. ÜYE, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden KÖTÜÇIKTI.COM’un sorumlu olmadığını kabul eder.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

Madde 8

Taraflar işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve mevzuatının geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

MÜCBİR SEBEPLER

Madde 9

İşbu sözleşmenin ÜYE tarafından kabul edilmesinden sonra, önceden öngörülemeyen ve de KÖTÜÇIKTI.COM‘un kontrolü dışında gelişen bir durumun ortaya çıkmasıyla KÖTÜÇIKTI.COM ‘un işbu sözleşme ile yükümlendiği borç ve taahhütlerini kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. (Örneğin; yangın, deprem, sel v.b. doğal afetler, savaş vs.). Mücbir sebep halinde ÜYE, KÖTÜÇIKTI.COM ‘un yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı, herhangi bir sorumluluğunun veya yükümlülüğünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Madde 10

İşbu sözleşme ÜYE’nin sisteme giriş yapabilmek için sözleşmeyi okumasının ardından “kabul ediyorum” butonunu onaylaması ile kurulmuş ve yürürlüğe girmiş olacaktır. Sözleşme herhangi bir süreye tabi olmaksızın kurulmuş olacaktır. KÖTÜÇIKTI.COM, dilediği zaman herhangibir gerekçe göstermeden ÜYE’nin üyeliğini askıya alabilir veya üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi feshedebilir. ÜYE, askıya alma veya üyeliği iptal durumunda KÖTÜÇIKTI.COM’dan herhangibir talebinin olmayacağını, tüm dava ve talep haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KÖTÜÇIKTI.COM KAYITLARININ MUTEBERİYETİ

Madde 11

ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda KÖTÜÇIKTI.COM defter ve bilgisayar kayıtlarının HMK anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme, ÜYE’nin “kabul ediyorum” butonunu onaylamasıyla kurulacak ve yürürlüğe girecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

Madde 12

Değerli Üyemiz, Kötüçıktı olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Bu kapsamda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler, firmalar ve şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK gereğince, www.kotucikti.com internet sitemiz (“İnternet Sitesi”) ve sair kanallar vasıtasıyla bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ve KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir. KÖTÜÇIKTI.COM, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak ve yapılan şikayetlere çözüm bulmak amacıyla, firmalarla paylaşabilecektir. Ayrıca Kurumsal Üye veya Bireysel Üye KÖTÜÇIKTI.COM ve onun hizmetlerinden faydalanmak için sitede işlem yaptığında kullanıcının IP numarası KÖTÜÇIKTI.COM sunucularında kayıt altına alınmaktadır. KÖTÜÇIKTI.COM tüm KURUMSAL ÜYELER’inin kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yukarıda yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Bu kapsamda, sistemimize dâhil olarak bizimle paylaşılan kişisel verilerinizin, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve yukarıda sayılan diğer işlemlerin yapılmasına açık rıza vermektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuat ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup Şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; sunduğumuz hizmetin amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir.

Şikayet Yaz
Şikayet Yaz
Şikayetçi olduğunuz firmanın ismini giriniz.
Şikayet başlığını giriniz.
Genel Puanlama *

Lütfen oylama yapınız.
Kalan Karakter : 2500
Şikayet içeriği en az 150 karakter olmalıdır.
Telefon Numaram Şikayetçi Olunan Marka İle Paylaşılsın
Kişisel bilgilerin gizlenmesi kişinin sorumluluğunda olduğu için döküman eklemeden önce lütfen gerekli gizlemeleri yapınız.
Şikayet Yaz